5_2022-01
5_2022-01

press to zoom
5_2022 簡-01
5_2022 簡-01

press to zoom
WhatsApp Image 2021-02-28 at 17.20
WhatsApp Image 2021-02-28 at 17.20

press to zoom
5_2022-01
5_2022-01

press to zoom
1/16

今年五月,

是不同學校分別開新開課、考試、實習和大學生畢業揾工的日子。

藉著禱告,

願我們跟下一代走進持續祝福

和天父引導中,不偏不倚,

自小走正路,阿們!

兒童禱告月曆均可在以下連結下載最新版本